1․1 Ֆարմակոկինետիկ հետազոտություններ.

  • Կենսամատչելիություն հետազոտություններ
  • Կենսահամարժեքության հետազոտություններ

Կենսահամարժեքության ուսումնասիրությունները դարձել են պարտադիր պահանջ ամբողջ աշխարհում նոր դեղագործական արտադրանքի գրանցման համար: Մենք իրականացնում ենք ծախս-արդյունավետ և բարձրորակ կենսահամարժեքության հետազոտություններ կարճ ժամանակահատվածում:

«Տոնուս-Լես» ՍՊԸ-ում անցկացվող կենսահամարժեքության հետազոտությունները խիստ համապատասխանում են միջազգային նորմատիվ պահանջներին և վերահսկվում են անկախ որակի ապահովման բաժնի կողմից:

Մենք մատուցում ենք Պայմանագրային Հետազոտական կազմակերպության ամբողջական ծառայությունների փաթեթ կենսահամարժեքության հետազոտությունների իրականացման համար: Մեր նպատակն է դառնալ Ձեր դեղագործական արտադրանքի հետազոտման, մշակման և գրանցման համար արժեքավոր գործընկեր:

Ֆարմակոկինետիկ հետազոտություններ առողջ կամավորների շրջանում. մեկ հետազոտության ընթացքում մենք կարող ենք աշխատել ավելի քան 34 կամավորի հետ:

 

Դեղաձևերի տեսակներ.

  • պերօրալ դեղահատեր
  • բերանի խոռոչում քայքայվող հաբեր, պաստիլներ և ենթալեզվային դեղեր
  • օշարակներ և պերօրալ սուսպենզիաներ
  • մոմիկներ

Մեր կենսահամարժեքության ծառայությունները ներառում են․

  • Հետազոտության ծրագրի, անհատական գրանցման քարտի ձևի, տեղեկացված համաձայնության ձևի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, վերանայում և վարում
  • Փաստաթղթերի ներկայացում Էթիկայի հանձնաժողով և կարգավորող մարմիններ
  • Ֆարմակոկինետիկ հետազոտության բոլոր փաստաթղթերի թարգմանություն (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) բժշկական տերմինաբանության համապատասխան, ինչպես նաև դրանց որակի ստուգում
  • Աջակցություն տեղական ապահովագրություն ստանալու հարցում
  • Ֆարմակոկինետիկ հետազոտության վերահսկողություն՝ ծրագրին և օրենքի պահանջներին համապատասխան իրականացման համար
  • Կամավորների ժամանակին հավաքագրում
  • Հետազոտության արդյունքների հաշվետվություն
  • Հետազոտության ավարտ և փաստաթղթերի փոխանցում
Եկեք աշխատենք միասին
Քայլ 1
Քայլ 2
Խնդրում ենք վերբեռնել ֆայլը DOC, DOCX, JPEG կամ PDF ձևաչափով: