3․ Դեղերի կանոնակարգման կառավարում / գրանցման ծառայություններ

«Տոնուս-Լես»-ը իրականացնում է դեղերի գրանցումը 2001 թվականից, իսկ 2012-ին սկսել է նաև ծառայություններ մատուցել այս ոլորտում:
2012 թվականից ի վեր մենք պատրաստել ենք և հանձնել ենք գրանցման մոտ 100 դեղամիջոցի դոսյե մեր այն գործընկերների համար, ում հետ մենք համագործակցում ենք բացառիկ իրավունքներով: Մենք նախապատրաստել ենք մեր գործընկերների համար նախակլինիկական և կլինիկական ուսումնասիրությունների բացակայող մոդուլները, կազմել դեղի ընդհանուր բնութագրերը և ներդիր-թերթիկները, մշակել փաթեթավորման գծանկարները, պատրաստել ենք դեղազգոնության համակարգի մաստեր-ֆայլեր /PSMF/, դեղերի անվտանգության դիտարկման պարբերական հաշվետվություններ /PSUR / PBRER/, մշակել և (կամ) վավերացրել վերլուծական մեթոդներ և այլն: Բացի այդ,  պայմանագրային ծառայությունների մատուցման շրջանակներում մենք ամբողջությամբ պատրաստել ենք CTD ձևաչափի 3 դեղի դոսյե՝ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով:
2001 թվականից առ այսօր մենք գրանցել ենք ավելի քան 600 դեղամիջոց Հայաստանում, Վրաստանում և Ղազախստանում:
Սկսած 2016 թվականից «Տոնուս-Լես»-ը սկսել է համագործակցել նաև եվրոպական 2 հայտնի CRO-ների հետ և ծառայություններ է մատուցում դեղերի գրանցման և դեղազգոնության ոլորտում ԵՄ խոշորագույն դեղ արտադրողներին:

 

Խորհրդատվություն

Մեր մասնագետները իրականացնում են խորհրդատվություն պետական գրանցման, վերագրանցման և դեղերի դոսյեում լրացումներ կատարելու հետ կապված հարցերի շուրջ՝ կախված պահանջվող ընթացակարգից: Նաև մենք տրամադրում ենք Ձեզ տեղեկատվություն պահանջվող փաստաթղթերի և փորձաքննության կանոնների և մոտեցումների վերաբերյալ, օգնում ենք ընտրել Ձեր նպատակներին առավելագույնս համապատասխանող ընթացակարգը, տրամադրում տեղեկատվություն տարբեր կարգավորող ընթացակարգերի իրականացման ժամանակացույցի և այլնի վերաբերյալ:

Դեղի դոսյեի նախնական գնահատում

Մեր փորձագետները կատարում են դեղի դոսյեի նախնական գնահատում և խորհուրդ տալիս փաստաթղթերի ընտրված ընթացակարգի պահանջներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ: Ծառայությունները ներառում են.

 • գրանցման դոսյեի գնահատում (մոդուլներ 1-5)
 • ընտրված ընթացակարգի պահանջներին անհամապատասխանությունների հայտնաբերում և համապատասխան լուծումների առաջարկներ
 • դոսյեի վերագնահատում՝ ուղղումները կատարելուց հետո:

 

Դոսյեի պաշտոնական հանձնում լիազոր մարմնին և գործընթացի վարույթ

Մեր մասնագետները հանդես են գալիս որպես ձեր տեղական ներկայացուցիչը Հայաստանում ՝ ձեր արտադրանքի գրանցման / վերագրանցման գործընթացների շրջանակներում: Ծառայությունները ներառում են.

 • կախված ընտրված ընթացակարգից դոսյեի վերջնական տարբերակի կազմում՝ լիազոր մարմնին պաշտոնական հանձնման համար;
 • դոսյեի, ինչպես նաև նմուշների ու ստանդարտների պաշտոնապես հանձնում լիազոր մարմնին;
 • հարցումների ստացում և պատասխանների պաշտոնական ներկայացում
 • առաջացող հարցերի շուրջ փորձագետների հետ շփում
 • Առողջապահության նախարարի հաստատման վերաբերյալ հրամանի և գրանցման վկայականի ստացում;
 • ընտրված ընթացակարգի շրջանակներում այլ անհրաժեշտ գործողություններ:

 

CTD ձևաչափի դոսյեի պատրաստում ` ԵՄ և ԵՏՄ պահանջներին համապատասխան

Մեր փորձագետները կօգնեն ձեզ պատրաստել ձեր դեղերի դոսյեն (ամբողջությամբ կամ ընտրված բաժիններով), CTD ձևաչափով, ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին համապատասխան: Ծառայությունները ներառում են.

 • վարչական փաստաթղթերի (մոդուլ 1) նախապատրաստում` Ձեր կողմից տրամադրված փաստաթղթերի հիման վրա, ներառյալ՝ դեղի ընդհանուր բնութագրերի և ներդիր-թերթիկի (անհրաժեշտ ձևաչափով) պատրաստում; փաթեթավորման գծանկարների մշակում, դեղազգոնության համակարգի մաստեր-ֆայլի, դեղերի անվտանգության դիտարկման պարբերական հաշվետվությունների /PSUR / PBRER/ պատրաստում և այլն:
 • որակի ընդհանուր ամփոփագրի պատրաստում (մոդուլ 2.3)
 • ոչ կլինիկական ակնարկի և ամփոփագրերի մշակում (մոդուլ 2.4 / 2.6)
 • կլինիկական ակնարկի և ամփոփագրերի մշակում (մոդուլ 2.5 / 2.7)
 • մոդուլի 3-ի (արտադրողի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի հիման վրա) և նորմատիվ փաստաթղթերի պատրաստում
 • 4 և 5 մոդուլների պատրաստում:

 

Մենք աշխատում ենք հետևյալ ընթացակարգերի շրջանակներում.

 • դեղերի գրանցում ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ընթացակարգի
 • դեղերի վերագրանցում ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ընթացակարգի
 • դեղերի դոսյեում փոփոխությունների ներկայացում ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ընթացակարգի
 • դեղերի գրանցում ըստ ԵՏՄ ընթացակարգերի (փոխադարձ ճանաչման և ապակենտրոնացված ընթացակարգ)
 • դեղերի վերագրանցում ըստ ԵՏՄ ընթացակարգերի
 • դեղերի դոսյեում փոփոխությունների ներկայացում ըստ ԵՏՄ ընթացակարգերի:

«Տոնուս-Լես»-ը մատուցում է դեղերի գրանցման ծառայություններ նաև Վրաստանում և Ղազախստանում:

Եկեք աշխատենք միասին
Քայլ 1
Քայլ 2
Խնդրում ենք վերբեռնել ֆայլը DOC, DOCX, JPEG կամ PDF ձևաչափով: