1. Պայմանագրային Հետազոտական Կազմակերպություն

«Տոնուս-Լես» ՍՊ ընկերությունը մատուցում է պայմանագրային հետազոտական կազմակերպության ամբողջական ծառայությունների փաթեթ ներառյալ կլինիկական հետազոտությունների կազմակերպում, կենսահամարժեքության հետազոտությունների կազմակերպում և անցկացում, փաստաթղթերի կազմում, դեղազգոնության, դեղերի կանոնակարգման կառավարման, գրանցման, դոսյեների կազմման և լոգիստիկ ծառայություններ։ 


Նպատակ ունենալով դառնալ Ձեր դեղագործական արտադրանքի մշակման, հետազոտման և գրանցման համար արժեքավոր գործընկեր «Տոնուս-Լես» ՍՊԸ-ում մատուցվող բոլոր ծառայությունները խիստ համապատասխանում են միջազգային նորմատիվ պահանջներին, վերահսկվում են անկախ որակի ապահովման բաժնի կողմից, բարձրորակ են և ծախս-արդյունավետ։

 

Եկեք աշխատենք միասին
Քայլ 1
Քայլ 2
Խնդրում ենք վերբեռնել ֆայլը DOC, DOCX, JPEG կամ PDF ձևաչափով: