1․3 Կլինիկական հետազոտությունների կառավարում և մշտադիտարկում

Կլինիկական մշտադիտարկման ծառայությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում՝

  • Հետազոտական կենտրոնների ընտրում և գնահատում
  • Փաստաթղթերի ներկայացում Էթիկայի հանձնաժողով և կարգավորող մարմիններ
  • Կլինիկական հետազոտության բոլոր փաստաթղթերի թարգմանություն (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) բժշկական տերմինաբանության համապատասխան, ինչպես նաև դրանց որակի ստուգում
  • Աջակցություն տեղական ապահովագրություն ստանալու հարցում
  • Հետազոտողների և նրանց թիմի վերապատրաստում (օրինակ պատշաճ կլինիկական գործունեություն (ՊԿԳ), անվտանգության հաշվետվության ներկայացում, հետազոտվող դեղորայքի հետ վարման կարգ և այլն)
  • Կլինիկական հետազոտության վերահսկողություն՝ ծրագրին և օրենքի պահանջներին համապատասխան իրականացման համար
  • Փաստաթղթերի կազմում, վերանայում և վարում
  • Աջակցություն հետազոտական կենտրոնների ստուգատեսի և աուդիտի ժամանակ

Եկեք աշխատենք միասին
Քայլ 1
Քայլ 2
Խնդրում ենք վերբեռնել ֆայլը DOC, DOCX, JPEG կամ PDF ձևաչափով: