2․ Դեղազգոնություն

  • Գրանցված դեղերի դեղազգոնության վարում
  • Դեղազգոնության համակարգի գլխավոր փաստաթղթի կազմում
  • Դեղերի անվտանգության պարբերական դիտարկման հաշվետվության կազմում
  • Ռիսկերի կառավարման ծրագրի կազմում
  • Անբարենպաստ երևույթների վարման կարգավորում
  • Կլինիկական անվտանգության փաստաթղթերի մշակում
  • Ծանր անբարենպաստ երևույթների հաշվետվության կառավարում
  • Անվտանգության հաշվետվության ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կարգավորող մարմիններ / էթիկայի հանձնաժողով
  • Տեղական և միջազգային գրականություն մշտադիտարկում

Եկեք աշխատենք միասին
Քայլ 1
Քայլ 2
Խնդրում ենք վերբեռնել ֆայլը DOC, DOCX, JPEG կամ PDF ձևաչափով: