1․2 Բժշկական փաստաթղթերի կազմում

Մեր բժշկական փաստաթղթերի կազմման ծառայությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում՝

  • Անհատական գրանցման քարտի ձևերի կազմում
  • Կենսահամարժեքության և կլինիկական ուսումնասիրության հաշվետվությունների կազմում
  • Հետազոտողի բրոշյուրի կազմում
  • CTD ձևաչափով դոսյեի պատրաստում
  • Ներդիր թերթիկի և SMPC-ի կազմում

 

Եկեք աշխատենք միասին
Քայլ 1
Քայլ 2
Խնդրում ենք վերբեռնել ֆայլը DOC, DOCX, JPEG կամ PDF ձևաչափով: