"Tonus-Les" pharmaceutical company received GMP certificate

2019-03-11

Եվս մեկ կարևորագույն ձեռքբերում: 

«Տոնուս-Լես» դեղագործական ընկերությունը ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ստացել է GMP (պատշաճ արտադրական գործունեության) հավաստագիր:


Արտադրության տեսակը.

  • Մարդու օգտագործման դեղերի արտադրություն

Արտադրական գործընթացները.

  • Ստերիլ և ոչ ստերիլ արտադրանքի սերիայի բացթողնման հավաստագրում
  • Երկրորդային փաթեթավորում
     
Share it on

Last Posts

Tonus-Les provides contract research organization services.
Tonus-Les, which has been a leader in the Armenian pharmaceutical market for over 20 years, provides contract research organization services. The clinic is unique in Armenia and is able to provide services not only to local manufacturers and organizations, but also to all partners overseas.
2023-10-18
2023-06-05
2023-04-27
2023-04-22

Dont Miss The New Posts!

Enter your email to receive daily round-up of most submissions: