Ֆոլատ B9 Տոնուս - Ֆոլաթթու 400 մկգ 

Իմանալ ավելին

Արծաթացող - իոնացված արծաթ 20մկգ

Իմանալ ավելին

Արծաթացող սփրեյ - իոնացված արծաթ 40մկգ

Իմանալ ավելին

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱՄԲԱԿ  «Տոնուս-Լես»

Իմանալ ավելին

Տոնոպենեմ - մերոպենեմ

Իմանալ ավելին

Ամբրոտոն - ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ 3մգ

Իմանալ ավելին

Ալկոտոն - էթիլ սպիրտ

Իմանալ ավելին