Տոնոպենեմ - մերոպենեմ

Իմանալ ավելին

Տաուտոնուս հաբեր - 500մգ տաուրին

Իմանալ ավելին

Ամբրոտոն - ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ 3մգ

Իմանալ ավելին

Ալկոտոն - էթիլ սպիրտ

Իմանալ ավելին