Տոնոպենեմ - մերոպենեմ

Իմանալ ավելին

Ամբրոտոն - ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ 3մգ

Իմանալ ավելին

Ալկոտոն - էթիլ սպիրտ

Իմանալ ավելին