4․ Պայմանագրային արտադրություն


 «Տոնուս-Լես» դեղագործական ընկերությունը պայմանագրային հիմունքներով առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները․


1․ Կենսաբանական ակտիվ հավելումների (հաբերի և պատիճների) փոքր և միջին ծավալի արտադրություն, շշալցում, փաթեթավորում, պիտակավորում
2․ Հեղուկ միջոցների արտադրություն, շշալցում, փաթեթավորում, պիտակավորում
3․ Պատշաճ փաստաթղթաշրջանառության գործունեություն