ԿոկարԲեվիտ - Համակցված

 

Բաղադրություն. Դեղի յուրաքանչյուր սրվակ պարունակում է՝ դինատրիումի ադենոզին եռֆոսֆատի եռհիդրատ (ԱԵՖ) 10մգ, կոկարբօքսիլազ 50մգ, ցիանոկոբալամին (վիտամին B12) 0.5մգ, նիկոտինամիդ 20մգ:
Լուծիչի յուրաքանչյուր սրվակ պարունակում է՝ լիդոկաին 0.5% 2մլ:
Դեղաբուժական խումբ. Վիտամիններ և նյութափոխանակային միջոցներ: ԱԵՖ-ի և В խմբի վիտամինայի կոմպլեքս:

Ցուցումներ.

 •  Նևրիտներ և տարբեր ծագման նյարդացավեր
 •  Նյարդարմատաբորբ (ռադիկուլիտ), գոտկացավ (լյումբագո)
 •  Միալգիաներ (մկանացավեր), իշիալգիա
 •  Բարձիկաբորբեր (բուրսիտներ), ջլաբորբեր
 •  Նեյրոպաթիաներ (շաքարախտ, պերնիցիոզ սակավարյունություն)

 

Հակացուցումներ.

 •  Սրտամկանի ինֆարկտի սուր շրջան
 •  Գերմակարդելիություն (այդ թվում սուր թրոմբոզների ժամանակ)
 •  Էրիթրեմիա
 •  Էրիթրոցիտոզ
 •  Զարկերակային գերճնշման սուր ձևեր
 •  Զարկերակային հիպոտոնիա
 •  Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
 •  Թոքերի բորբոքային հիվանդություններ
 •  Գերզգայունություն դեղամիջոցի ցանկացած բաղադրիչի նկատմամբ:

 

Կիրառման եղանակ և դոզավորում. Լուծույթը պատրաստել ներարկումից անմիջապես առաջ և անհապաղ ներարկել մկանի մեջ:
Դոզավորում: Դեղամիջոցի 1-2 ամպուլա յուրաքանչյուր օր կամ 2 օրը մեկ՝ ըստ բժշկի նշանակման: Բուժման տևողությունը և կրկնակի բուժման կուրսերի անցկացումը կախված է հիվանդության բնույթից և ծանրությունից:
Պահպանում. Պահպանել չոր և մութ, երեխաների համար անհասանելի վայրում՝ 25°C ջերմաստիճանից ոչ բարձր պայմաններում:
Փաթեթավորում. Լիոֆիլիզացված դեղափոշու 3 սրվակ (2մլ) և լուծիչի 3 սրվակ (լիդոկաինի հիդրոքլորիդ 0.5% 2մլ) ներդիր թերթիկով ստվարաթղթե տուփի մեջ:
Արտադրող. «Բիոֆարմ», Վրաստան: