Ավտոմատ ճնշաչափ BP A150 AFIB

 

  •  Բարձր ճշգրտություն,
  •  շողացող առիթմիայի հայտնաբերում,
  •  ունիվերսալ թևքածալ (մանժետ) 22-42սմ,
  •  ադապտերի առկայություն,
  •  վերջին չափման արդյունքների պահպանման հիշողություն,
  •  երեք հաջորդաբար չափման հնարավորություն,
  •  միջինացված ցուցանիշի հաշվարկ,
  •  ձեռքի շարժման ցուցիչ,
  •  օդի հարմարավետ մղման (Gentle) համակարգ,
  •  5 տարվա երաշխիք

Արտադրող՝ «Միկրոլայֆ», Շվեյցարիա:

Ներմուծող՝ «Տոնուս-Լես» ՍՊԸ, ՀՀ:

Խորհրդատվության և երաշխիքային սպասարկման համար դիմել՝ հեռ. 099550305