ԿոկարԲեվիտ - Համակցված

Իմանալ ավելին

Կրեդանիլ - կարբիդոպա 25մգ + լևոդոպա 250մգ

Իմանալ ավելին

Դեպրիմ - սուլֆամեթոքսազոլ 400մգ, տրիմեթոպրիմ 80մգ

Իմանալ ավելին

Դիկլոտոն 75մգ/3մլ - դիկլոֆենակ նատրիում 75մգ

Իմանալ ավելին

Էլժինա - համակցված

Իմանալ ավելին

Լակտոֆլոր էնտերիկ էկոլ - Համակցված

Իմանալ ավելին

Լակտոֆլոր քիդս - Համակցված

Իմանալ ավելին

Մետրոֆունգին - մետրոնիդազոլ 100մգ+միկոնազոլի 100մգ

Իմանալ ավելին

Մուլտիժեն - Համակցված

Իմանալ ավելին

Նանոպլաստ ֆորտե

Իմանալ ավելին

Օքսիվին-ԴՖ - օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ 0,5մգ

Իմանալ ավելին

Օքսիվին-ԴՖ - օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ 0,025մգ

Իմանալ ավելին