Ավտոմատ ճնշաչափ BP A150 AFIB

Իմանալ ավելին

Ավտոմատ ճնշաչափ BP A6 PC

Իմանալ ավելին

Կիսաավտոմատ ճնշաչափ BP N1 Basic

Իմանալ ավելին

Թվային, ավտոմատ ջերմաչափ MT 3001

Իմանալ ավելին

Թվային, ավտոմատ ջերմաչափ MT 1931

Իմանալ ավելին

Ոչ կոնտակտային, թվային ջերմաչափ NC 200

Իմանալ ավելին

Թվային ջերմաչափ MT 1622

Իմանալ ավելին

Պուլսօքսիմետր OXY 200

Իմանալ ավելին

Մեխանիկական ճնշաչափ BP AG1-30

Իմանալ ավելին

Մեխանիկական ճնշաչափ BP AG1-20

Իմանալ ավելին

Բժշկական, մասնագիտացված, երկկողմանի լսափողակ ST-77 (ստետոսկոպ)

Իմանալ ավելին

Բժշկական լսափողակ ST-71 (ստետոսկոպ)

Իմանալ ավելին