Պուլսօքսիմետր OXY 200

  • բարձր ճշգրտություն,
  • թթվածնային հագեցվածության որոշում,
  • անոթազարկի հաճախականության որոշում,
  • 5 տարվա երաշխիք:

Արտադրող՝ Միկրոլայֆ, Շվեյցարիա:

Ներմուծող՝ «Տոնուս-Լես» ՍՊԸ, ՀՀ:

Խորհրդատվության և երաշխիքային սպասարկման համար դիմել՝ հեռ. 099550305