Թրաումել – Համակցված բաղադրություն

Հոմեոպաթային դեղ, ներքին ընդունման համար
Դեղաձև. դեղահատեր
Բաղադրություն․ յուրաքանչյուր դեղահատ պարունակում է.

Ակտիվ բաղադրատարրեր՝

Հազարատերևուկ սովորական․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D3 15,0մգ
Ընձախոտ կապույտ…………………………………………………..D3 30,0մգ
Բելադոննա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D4 75,0մգ
Հեպար սուլֆուր……………………………………………………….D8 30,0մգ
Երիցուկ դեղատու․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D3 24,0մգ
Ըստ Հահնեմանի լուծվող սնդիկ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D8 30,0մգ
Քարխոտ դեղատու․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D8 24,0մգ
Մարգարտածաղիկ բազմամյա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D2 6,0մգ
Վաղենակ դեղատու․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D2 15,0մգ
Էխինացեա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D2 6,0մգ
Էխինացեա բոսորագույն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D2 6,0մգ
Համամելիս վիրգինական․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D2 15,0մգ

Սրոհունդ սովորական․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․.D2 3,0մգ
Փռնչուկ լեռնային․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․D2 15,0մգ

Օժանդակ նյութեր․ լակտոզայի մոնոհիդրատ, մագնեզիումի ստեարատ

Ցուցումներ. տարբեր բորբոքային վիճակների բուժման համար, ներառյալ վնասվածքները՝ հատկապես հենաշարժիչ համակարգի:

Առավելություններ․

 Բնական բաղադրիչներ
 Բարձր արդյունավետություն
 Գերմանական որակ
 Օգտագործման հարմարավետություն

Կիրառման եղանակ և դեղաչափեր․ եթե այլ բան հրահանգված չէ.

Ստանդարտ դեղաչափ`

Մեծահասակներ և 12 տարեկանից բարձր երեխաներ`
1 դեղահատ՝ օրական 3 անգամ

Մանկական դեղաչափ`

2 տարեկանից ցածր՝ 1 դեղահատ՝ օրական 1 անգամ
2-5 տարեկան՝ 1 դեղահատ՝ օրական 1-2 անգամ
6-11 տարեկան՝ 1 դեղահատ՝ օրական 2 անգամ

Հարվածային կամ սկզբնական դեղաչափ՝

Մեծահասակներ և 12 տարեկանից բարձր երեխաներ`
1 դեղահատ՝ ամեն 30-60ր մեկ, օրական առավելագույնը 12 դեղահատ, այնուհետև շարունակել ստանդարտ դեղաչափավորումը:

Մանկական դեղաչափ`
2 տարեկանից ցածր՝ 1 դեղահատ՝ ամեն 1-2 ժամը մեկ, օրական առավելագույնը 4 դեղահատ, այնուհետև շարունակել ստանդարտ դեղաչափավորումը:
2-5 տարեկան՝ 1 դեղահատ՝ ամեն 1-2 ժամը մեկ, օրական առավելագույնը 6 դեղահատ, այնուհետև շարունակել ստանդարտ դեղաչափավորումը:
6-11 տարեկան՝ 1 դեղահատ՝ ամեն 1-2 ժամը մեկ, օրական առավելագույնը 8 դեղահատ, այնուհետև շարունակել ստանդարտ դեղաչափավորումը:

Օգտագործման եղանակը. նախընտրելի է թողնել, որ դեղահատը լուծվի բերանի խոռոչում, հետո կուլ տալ: Երեխաների դեպքում հնարավոր է մանրացնել դեղահատը՝ ավելացնելով փոքր քանակությամբ ջուր: Դեղը պետք է ընդունել սնունդից առանձին:
Հակացուցումներ․ գերզգայունություն դեղի բաղադրիչների նկատմամբ:

Զգուշացում. այս դեղը պարունակում է լակտոզա: Եթե դուք ունեք լակտոզայի (կաթնաշաքար) նկատմամբ անտանելիություն, ապա խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ մինչ դեղը ընդունելը։

Կողմնակի ազդեցություններ. առանձին դեպքերում գրանցվել են անցողիկ մաշկային ռեակցիաներ: Քանի որ Թրաումել հոմեոպաթային դեղամիջոց է, սկզբնական շրջանում կարող է առաջանալ ախտանիշների ժամանակավոր ուժեղացում, ինչն անվնաս է:

Թողարկման ձև և փաթեթավորում․ սպիտակ կամ դեղնասպիտակ դեղահատեր, սպորադիկ նարնջագույն կետերով, փականով տարայի մեջ՝ 50 դեղահատ պարունակությամբ:

Բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։

Պահպանման պայմաններ. պահպանել փակ տարայով, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

Դեղը չի պահանջում պահման հատուկ պայմաններ:

Պահպանման ժամկետ. 5 տարի:

Գրանցման հավաստագրի իրավատերը և արտադրողը. Բիոլոգիշե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ, Դր.-Ռեկեվեգ-փ. 2-4, 76532 Բադեն-Բադեն, Գերմանիա

Տես նաև․ https://www.heel.com/