Ազատ հաստիքների ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` https://www.tonusles.am/am/vacancies/index/

Դիմելու համար կարող եք կցել Ձեր ինքնակենսագրականը ‹‹դիմել՚՚՚›› բաժնում կամ ուղարկել info@tonusles.am հասցեին՝ նամակի ‹‹Subject›› դաշտում պարտադիր նշելով, թե որ հաստիքին եք դիմում:

Չե՞ք կարողանում գտնել այն, ինչ փնտրում եք