AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Tonus-Les

Վերջին թարմացում՝ 24.02.2020

Բեռնել գնացուցակը

Կոդ Անվանում Արտադրող Գին Պիտանելիության ժամկետ
14020 9 Месяцев Фолиевая к-та 400мкг №30 Валента Фармацевтика 1099.99 08.2022
12 911 Бадяга гель для тела от синяков и ушибов 100 мл тюб. №1 Твинс Тэк 476.80 07.2021
19392 911 Бишофит гель-бальзам 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 520.00 10.2021
18929 911 Грибкосепт гель-бальзам 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 465.49 06.2021
16883 911 Конский каштан гель-бальзам для ног 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 507.00 11.2021
19380 911 Намозоль крем 100 мл тюб. №1 Твинс Тэк 529.99 08.2021
19579 911 Непотин гель от потливости ног 100мл тюб. N1 Твинс Тэк 565.99 03.2020
20989 911 Ногтимицин крем косметический 30мл тюб. №1 Твинс Тэк 903.00 11.2020
19003 911 Окопник гель-бальзам д/сустав 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 534.00 10.2021
18381 911 Пантенол крем д/тела 50мл №1 Твинс Тэк 808.99 08.2021
20984 911 Пчелиный яд гель-бальзам д/суставов 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 613.60 11.2021
19004 911 Травмалгон гель д/тела 100 мл тюб. №1 Твинс Тэк 435.00 11.2021
21100 911 Угрисепт гель для лица 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 441.00 06.2021
19005 911 Хондроитин гель-бальзам д/суставов 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 649.99 11.2021
20988 911 Чага гель-бальзам д/суставов 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 636.00 11.2021
25800 911 Шампунь Витаминный 150мл фл. №1 Твинс Тэк 1032.00 05.2021
19694 911 Шампунь Луковый от выпадения волос 150мл фл. №1 Твинс Тэк 997.99 11.2021
24910 911 Шампунь Цинковый 150мл фл. №1 Твинс Тэк 1650.00 11.2021
14 911 Экстракт Пиявки гель-бальзам для ног 100мл тюб. №1 Твинс Тэк 694.80 06.2021
60 Абактал 400 мг таб. №10 Лек 2455.99 11.2021
19752 Абуцел-К калоприемник (стома 20-70мм) N5 Пальма 5563.80 09.2024
24866 Авамигран таб. №10 Босналек 3010.00 06.2021
63 Авамис наз. спрей 0.05% 120 доз фл. №1 Glaxo-Smith-Kline 5538.00 07.2021
9348 Авексон-Аверси 1 гр. вв, вм фл. №1 Аверси-Рационал 2280.00 10.2021
68 Авелокс 400 мг таб. №5 Bayer Consumer 7564.00 04.2024
24032 Авизор р-р д/линз " Alvera" 100мл Avizor 2152.80 02.2022
24033 Авизор р-р д/линз " Alvera" 350мл Avizor 2850.00 07.2020
23250 Авизор р-р д/линз "Aqua-soft" comfort 120мл Avizor 1555.99 11.2021
23252 Авизор р-р д/линз "Unica-sensitive" 100мл Avizor 1780.00 11.2021
23253 Авизор р-р д/линз "Unica-sensitive" 10мл N15 Avizor 2977.99 02.2021
23251 Авизор р-р д/линз "Unica-sensitive" 350мл Avizor 2844.00 02.2022
23255 Авизор увлаж. гл. капли д/линз "Comfort" 15мл Avizor 1555.99 10.2021
23439 Авизор увлаж. гл. капли д/линз "Moisture" 0.4мл N20 Avizor 3900.00 10.2020
23254 Авизор увлаж. гл. капли д/линз "Moisture" 15мл Avizor 2733.00 10.2021
23771 Авитрекса Мульти капс. №30 Гига Фарм 6559.99 09.2022
23346 Адаптол таб. 300мг №20 Олайнфарм 3590.40 04.2022
23347 Адаптол таб. 500мг №20 Олайнфарм 5105.60 06.2023
19988 Аденурик 120мг п/о таб. №28 Берлин-Хеми 25311.00 12.2020
19989 Аденурик 80мг п/о таб. №28 Берлин-Хеми 20942.40 05.2021
18968 Адилок гель-спрей 0.1 % 30 мл фл. №1 Арсанит 2280.00 09.2022
18869 Адилок гель-спрей 0.3 % 30 мл фл. №1 Арсанит 3006.00 04.2022
25513 Адора пакет 15гр №1 Либ-Мед ООО 2784.00 03.2021
709 Адреналин 0,18% 1 мл амп. №10 Здоровье 1384.24 09.2021
22716 Аевит 300мг капс. №20 Реалкапс 288.00 06.2021
9544 Азарга гл. капли 5 мл фл. №1 Алкон 6922.99 02.2021
9742 Азимак 250 мг капс. №6 GMP 2604.00 02.2022
9743 Азимак 500 мг капс. №3 GMP 2604.00 03.2022
013390 Азимак сироп 200мг/5мл 15мл фл.№1 GMP 2693.59 01.2023
011947 Азитрокс 250мг капс. №6 Фармстандарт 2608.00 09.2022
011867 Азитрокс 500мг капс. №3 Фармстандарт 2596.00 07.2022
20505 Азитрокс сусп. 100мг/5мл 20мл Фармстандарт 1519.99 08.2021
20506 Азитрокс сусп. 200мг/5мл 20мл Фармстандарт 2515.99 08.2021
23516 Азитром 500мг таб. п/о №3 Реплекфарм 1500.00 09.2021
16036 Азитромицин 250мг. капс №6 БЗМП 1219.68 07.2022
20692 Азитромицин 500мг капс. №3 Астрафарма 1095.60 07.2021
24295 Азитромицин АБР 500мг капс. №3 Antibiotic-Razgrad AD 3360.00 05.2022
26087 Азитромицин-Астерия 250мг таб. №6 Астерия 2383.99 06.2022
26088 Азитромицин-Астерия 500мг таб. №3 Астерия 2383.99 06.2022
9171 Азопт гл. капли 10мг/1мл 5мл фл.№1 Алкон 4430.00 03.2021
26150 Аква Марис Беби назальный спрей 150мл фл. N1 Ядран 2844.00 05.2022
23491 Аква Марис Беби назальный спрей 50мл фл. N1 Ядран 2232.00 06.2022
8087 Аква Марис д/детей наз. капли 10 мл Ядран 1237.50 09.2021
8088 Аква Марис назальный спрей 30 мл фл. N1 Ядран 2394.00 12.2021
23493 Аква Марис Норм назальный спрей 150мл фл. N1 Ядран 2844.00 08.2022
23492 Аква Марис Норм назальный спрей 50мл фл. N1 Ядран 2232.00 07.2022
012793 Аква Марис Плюс (с декспант.) наз. спрей 30мл фл. N1 Ядран 2484.00 10.2021
012794 Аква Марис Стронг наз. спрей 30мл фл. N1 Ядран 2403.00 10.2022
012792 Аква Марис Стронг спрей дгорла 30мл фл. N1 Ядран 2453.59 04.2022
23301 Аква Марис Эктоин наз. спрей 20 мл. фл. №1 Ядран 3769.60 01.2022
6026 Аквадетрим "D3" водный р-р 10мл фл. №1 Медана Фарма 2592.00 11.2021
3987 Аквадетрим плюс (A+D3) водный р-р 10 мл фл. №1 Медана Фарма 1908.00 02.2021
11781 Аквалор Baby капли д/носа 15мл фл. N1 Quimper 1168.00 06.2022
25680 Аквалор Baby спрей д/носа 150мл фл. №1 Quimper 3312.00 03.2022
10881 Аквалор Forte mini спрей д/носа 50мл Quimper 2239.00 04.2022
25675 Аквалор Forte спрей д/носа 150мл фл. №1 Quimper 3360.00 10.2022
10883 Аквалор Norm спрей д/д и д/в 125мл Quimper 4088.80 05.2022
10882 Аквалор Soft mini спрей д/д и д/в 50мл Quimper 2206.00 04.2022
25676 Аквалор Soft спрей д/носа 150мл фл. №1 Quimper 3280.00 04.2022
011505 Аквалор Горло (воспаление) 125мл Quimper 3201.60 05.2022
011169 Аквалор Горло мини (воспаление) спрей 50 мл Quimper 2628.79 06.2022
000024925 Акватон наз. капли 0,9% 10мл фл. №1 Фитофарм Плюс 1983.60 08.2020
000024926 Акватон наз. спрей 0,9% 30мл фл. №1 Фитофарм Плюс 2460.00 08.2020
9580 Акне Уош 2% жидкое мыло 100мл уп. №1 Арпимед 976.80 06.2022
21280 Акнотрен 10мг капс. №30 Фарматен 5880.00 04.2021
19474 Активатор роста волос д/сухих и норм. 15гр N3 ДНЦ Косметика 524.80 04.2022
4751006750906 Активатор роста волос против перхоти 15гр №3 ДНЦ Косметика 524.80 03.2022
7682 Актовегин 200мг др. №50 Никомед 13958.93 09.2020
7516 Актовегин 200мг/5мл амп. №5 Никомед 5508.00 03.2022
9652 Актовегин 400мг/10мл амп. №5 Никомед 11032.80 03.2022
154 Актовегин 80мг/2мл амп. №25 Никомед 13528.80 04.2022
000026127 Акупан амп. 20мг 2мл №5 Биокодекс 4324.00 04.2022
19011 Алзепил таб. 10мг №28 Эгис 17669.59 11.2023
012854 Алзепил таб. 5мг №28 Эгис 8833.99 03.2022
2491 Алка-Зельтцер шип. таб №10 Bayer Consumer 1408.00 06.2022
010853 Алкогель гель 100мл №1 Арсанит 684.00 02.2023
25195 Алкогель гель 100мл с маслом апельсина фл. №1 Арсанит 704.40 02.2022
25196 Алкогель гель 100мл с маслом бергамота фл. №1 Арсанит 704.40 12.2022
25197 Алкогель гель 100мл с маслом лимона фл. №1 Арсанит 704.40 02.2022
010854 Алкогель гель 220мл №1 Арсанит 994.80 02.2023
25198 Алкогель гель 220мл с маслом апельсина фл. №1 Арсанит 1015.20 02.2022
25199 Алкогель гель 220мл с маслом бергамота фл. №1 Арсанит 1015.20 09.2021
25200 Алкогель гель 220мл с маслом лимона фл. №1 Арсанит 1015.20 09.2021
010855 Алкогель гель 24мл №1 Арсанит 237.60 02.2023
010856 Алкогель гель 30мл №1 Арсанит 351.60 02.2023
25201 Алкогель гель 30мл с маслом апельсина фл. №1 Арсанит 367.20 12.2022
25202 Алкогель гель 30мл с маслом бергамота фл. №1 Арсанит 367.20 11.2022
25203 Алкогель гель 30мл с маслом лимона фл. №1 Арсанит 367.20 11.2022
010857 Алкогель гель 330мл №1 Арсанит 1305.60 12.2022
010858 Алкогель гель-пакет №12 Арсанит 120.00 01.2023
010860 Алкогель гель-ручка 6 мл №1 Арсанит 289.99 09.2022
010861 Алкогель спрей 10мл №1 Арсанит 289.20 02.2023
9155 Аллер-G 10 мг таб. №20 GMP 2438.00 07.2021
2459 Аллергодил глаз. капли 0,05 % 6 мл фл. №1 Меда 2959.99 12.2021
8913 Аллергозан мазь 1% 18 гр тюб. №1 Софарма 2279.20 10.2020
9578 Аллопуринол 100 мг таб. №30 Арпимед 640.80 08.2022
9579 Аллопуринол 300 мг таб. №30 Арпимед 1476.90 06.2022
82 Алмагел 170 мл фл. №1 Тева/Актавис 1370.40 08.2021
247 Алмагел А 170 мл фл. №1 Тева/Актавис 1512.00 09.2021
011394 Алотендин 10/10мг таб. №30 Эгис 6478.99 03.2024
011090 Алотендин 10/5мг таб. №30 Эгис 5890.00 04.2021
7515 Алоэ Вера 60 мл фл. №1 Витамакс 871.99 01.2021
3395 Алоэ экстракт 1мл амп. №10 ЕРХФЗ 336.00 11.2022
161 Алте сироп 5% 125 мл фл. №1 Gemi 734.40 09.2022
000025871 Алфагин капс. №60 Гербион 3016.00 12.2020
000026357 Алфагин сироп 120мл фл №1 Гербион 1134.00 04.2021
000026009 Алфит-25 (Омолаживающий) 2гр уп. №60x2 Фармацевтический завод ГАЛЕН 2274.00 08.2022
011821 Альбендазол 400мг таб. №4 Арпимед 729.00 04.2022
011668 Альбунорм 20% 100мл фл. №1 Octapharma 45336.00 08.2022
8172 Альбуцид 0.3 гр уп. №10 Лейко 110.88 06.2021
8171 Альбуцид 0.5 гр уп. №10 Лейко 171.60 06.2023
6516 Альбуцид-Ликво гл/кап. 20% 5 мл фл. №1 Ликвор 470.70 09.2021
9751 Амарил 1 мг таб. №30 Санофи-Авентис 2545.60 04.2021
9129 Амарил 2 мг таб. №30 Санофи-Авентис 4198.00 02.2021
9041 Амарил 4 мг таб. №30 Санофи-Авентис 7962.00 09.2021
9686 Амарил М 2мг/500 мг таб. №30 Санофи-Авентис 4832.80 03.2022
11065 Амброксол 0.03 гр. таб. №20 БЗМП 437.80 08.2021
21359 Амбротон сироп 15мг/5мл 100мл фл. №1 Арпимед 1290.00 08.2022
24014 Амвелип 600мг капс. №30 Амвилаб 8232.00 08.2021
22814 Амвипрег таб. №30 Амвилаб 7814.40 03.2022
20914 Амикатон 500мг2мл амп. №10 Medochemie 24399.60 12.2023
11218 Амиксин 125 мг таб. №10 Фармстандарт 8740.00 07.2022
22502 Амиксин 125 мг таб. №6 Фармстандарт 5248.00 07.2022
013345 Амиксин 60 мг таб. №10 Фармстандарт 5200.00 10.2022
7529 Аминокапроновая кислота 5% 100 мл фл. №1 Фарматек 500.80 09.2021
359 Аминокапроновая кислота 5% 250 мл фл. №1 Фарматек 893.59 09.2021
7341 Амитриптилин 25 мг таб. №48 Арпимед 532.80 08.2022
26244 Амитриптилин 25мг таб. №50 Лекхим-Харьков 596.00 10.2022
014142 Амлесса 8мг/10мг таб. №30 KRKA 5064.00 01.2021
014143 Амлесса 8мг/5мг таб. №30 KRKA 5020.80 01.2021
012817 Амло-Денк 10 мг таб. №50 Денк Фарма 5480.99 01.2021
 
1 2 3 4 5
Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2017

Տարվա
Դեղագործական Ընկերություն
2017