AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Ակտավիս

«Ակտավիս»-ը գլոբալ միջազգային դեղագործական ընկերություն է, որը աշխարհում զբ­աղեց­նում է

երրորդ խոշորագույն տեղը ջեներիկ (օրիգինալ) դեղերի արտադրության ոլորտում: Այն զբաղվում է ջեներիկ,

բրենդային և բիոէկվիվալենտ ապրանքների մշակմամբ, արտա­դրությամբ և դիստրիբյուցիայով:

Ընկերության պորտֆելը ներառում է ավելի քան 750 ապ­րանքներ: Դեղերը արտադրվում են 32 դեղագործական

գործարան­ներում ՊԱԳ (GMP) ստան­­­դարտներին, Եվրոպական միության և ԱՄՆ Սննդամթերքի և դեղերի վարչության

(FDA) պահանջ­ներին համապատասխան, ինչը հանդիսանում է արտադրանքի անվտանգության երաշխիք:

 

«Ակտավիս»-ը զբաղվում է դեղամիջոցների սեփական մշակմամբ, ներառյալ ինովա­ցիոն 18 հե­տա­­զոտական ​

կենտրոններում, որոնք տեղակայված են ԱՄՆ-ում, Եվ­րոպայում և Ասիայում: Ընկերությունը նպաստում է

բժշկության զարգացմանը` կազմա­կերպելով ցուցա­հանդեսներ, կոնֆերանսներ և սիմպոզիաներ: Այն համագոր­ծակ­ցում է

մի շարք բարեգ­ործական կազմակերպությունների հետ:

 

«Ակտավիս»-ը մեծ ջանքեր է գործադրում շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար: Վերջինս նախատեսում է զգալի ներդրումներ

կատարել այդ ոլորտում: Սա էական գործոն է առաջատար միջազգային ջեներիկ ընկերու­­թյան իմիջի ստեղծման և  պահպանման համար,

ինչը ապահովում է վերջին սերնդի դե­ղա­մ­իջոցների օպերատիվ կերպով և  մատչելի գներով  շուկա դուրս գալու գործընթացին:Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2017

Տարվա
Դեղագործական Ընկերություն
2017