AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Պայմանագրային արտադրություն

Տոնուս-Լես ընկերությունը զբաղվում է դեղերի և կենսաբանական ակտիվ հավելումների դեղաբանական մշակմամբ և պայմանագրային արտադրությամբ:

 

Դեղերը պայմանագրային հիմունքներով արտադրվում են ինչպես Հայաստանյան, այնպես էլ Եվրոպական պատշաճ արտադրական գործունեություն (ՊԱԳ) ծավալող և համապատասխան ՊԱԳ հավատարմագրված գործարաններում: Մեր արտադրանքը համապատասխանում է բոլոր միջազգային նորմերին:

 

Պայմանագրային հիմունքներով արտադրված դեղերի գրանցման հավաստագրի իրավատեր է համարվում Տոնուս-Լես ընկերությանը:


Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2017

Տարվա
Դեղագործական Ընկերություն
2017