AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Tonus Elast

Վերջին թարմացում՝ 16.11.2016

Բեռնել գնացուցակը

Կոդ Անվանում Արտադրող Գին Պիտանելիության ժամկետ
011441 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)лев№3 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2018
100047 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)лев№4 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
011820 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)лев№5 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
012053 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)лев№6 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
100044 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№1 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
011817 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№2 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2018
100045 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№3 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2018
011818 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№4 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
011819 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№5 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
012052 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№6 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
11272 МЧулок без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№4 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.89 01.2000
11273 МЧулок без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№5 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.89 01.2000
011596 Мед. поддерж. LV фикс. руки №1 код 0110 Тонус-Эласт 3543.05 01.2000
010548 Мед. поддерж. LV фикс. руки №2 код 0110 Тонус-Эласт 3543.05 02.2019
010549 Мед. поддерж. LV фикс. руки №3 код 0110 Тонус-Эласт 3543.05 01.2000
011597 Мед. поддерж. LV фикс. руки №4 код 0110 Тонус-Эласт 3543.05 01.2000
010550 Мед. поддерж. LV фикс. руки код 0110-01 Тонус-Эласт 9679.86 01.2000
100006 Мед. эл. LV трусы послерод. с жест. вст.(Evita)№2 код 0105 Тонус-Эласт 7399.82 01.2000
010606 Мед. эл. LV трусы послерод. с жест. вст.(Evita)№3 код 0105 Тонус-Эласт 7399.82 01.2000
010607 Мед. эл. LV трусы послерод. с жест. вст.(Evita)№4 код 0105 Тонус-Эласт 7399.82 01.2000
011415 Мед. эл. LV трусы послерод. с жест. вст.(Evita)№6 код 0105 Тонус-Эласт 7399.82 01.2000
010567 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort №1 код 0108 Тонус-Эласт 8566.68 01.2000
010568 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort №2 код 0108 Тонус-Эласт 8566.68 01.2000
011408 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort №3 код 0108 Тонус-Эласт 8566.68 01.2000
011409 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort №4 код 0108 Тонус-Эласт 8566.68 01.2000
011026 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №0 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
011027 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №1 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
010564 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №2 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
010565 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №3 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
011247 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №4 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
010569 Мед. эласт. LV корректор осанки. №1 код 0109-01 Тонус-Эласт 12341.83 01.2000
010570 Мед. эласт. LV корректор осанки. №2 код 0109-01 Тонус-Эласт 12341.83 01.2000
010571 Мед. эласт. LV корректор осанки. №3 код 0109-01 Тонус-Эласт 12341.83 01.2000
010572 Мед. эласт. LV корректор осанки. №4 код 0109-01 Тонус-Эласт 12341.83 01.2000
010654 Мед. эласт. LV корректор осанки.№1 код 0109 Тонус-Эласт 9022.07 01.2000
010655 Мед. эласт. LV корректор осанки.№2 код 0109 Тонус-Эласт 9022.07 01.2000
010656 Мед. эласт. LV корректор осанки.№3 код 0109 Тонус-Эласт 9022.07 01.2000
011601 Мед. эласт. LV корректор осанки.№4 код 0109 Тонус-Эласт 9022.07 01.2000
011692 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№1 код 9902 Тонус-Эласт 12564.04 01.2000
011604 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№4 код 9902 Тонус-Эласт 12564.04 01.2000
011694 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№5 код 9902 Тонус-Эласт 12564.04 01.2000
011695 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№6 код 9902 Тонус-Эласт 12564.04 01.2000
011690 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera) №1 код 9902 Тонус-Эласт 7733.77 01.2000
010588 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera) №5 код 9902 Тонус-Эласт 7733.77 01.2000
011691 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera) №6 код 9902 Тонус-Эласт 7733.77 01.2000
000019527 Мед. эласт. LV трусы (Rita) с удл. линией бедра №1 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
000019528 Мед. эласт. LV трусы (Rita) с удл. линией бедра №2 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
000019529 Мед. эласт. LV трусы (Rita) с удл. линией бедра №3 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
012796 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna)№1 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
012797 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna)№2 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
010589 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№2 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
010590 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№3 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
010591 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№4 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
011696 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№5 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
011697 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№6 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
011036 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Marta)№2 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
011037 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Marta)№3 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
011038 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Marta)№4 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
016192 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ LXL код1407 Тонус-Эласт 8799.87 01.2000
016195 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ LXL код1408 Тонус-Эласт 9208.98 01.2000
016190 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ ML код1407 Тонус-Эласт 8799.87 01.2000
016193 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ ML код1408 Тонус-Эласт 9208.98 01.2000
016194 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ SM код1408 Тонус-Эласт 9208.98 01.2000
010599 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Agata)№6 код 0104 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
011252 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Alisa)№4 код 0502 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
011253 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Alisa)№5 код 0502 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
011039 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Alisa)№6 код 0502 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
011419 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Anna)№4 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
011420 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Anna)№5 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 09.2015
011421 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Anna)№6 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
011698 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Beata)№2 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
011809 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Beata)№3 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
17998 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Beata)№4 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
012031 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Beata)№6 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
011699 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Inga)№1 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
011700 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Inga)№3 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
011702 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Inga)№5 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
011703 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Inga)№6 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
010600 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№1 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010601 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№2 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010602 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№3 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010603 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№4 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010604 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№5 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010605 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№6 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
011414 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№1 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
010592 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№2 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
010593 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№3 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
010594 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№4 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
014293 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№4 код 9907-01 Тонус-Эласт 16476.01 01.2000
010595 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№5 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2018
014294 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№5 код 9907-01 Тонус-Эласт 16476.01 01.2000
010596 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№6 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
04295 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№6 код 9907-01 Тонус-Эласт 16476.01 01.2000
4847 Мед. эласт. коррект. осанки №4 код 0303 Тонус-Эласт 3000.08 01.2019
4837 Мед. эласт. коррект. осанки. №3 код 0107 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
4833 Мед. эласт. корректор осанки. №3 код 9806 Тонус-Эласт 3480.88 01.2000
4834 Мед. эласт. корректор осанки. №4 код 9806 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
5583 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№1 код 9902 Тонус-Эласт 12564.02 01.2000
5586 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№4 код 9902 Тонус-Эласт 12564.02 01.2000
5587 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№5 код 9902 Тонус-Эласт 12564.02 01.2000
5588 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№6 код 9902 Тонус-Эласт 12564.02 01.2000
4848 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera) №1 код 9902 Тонус-Эласт 7733.99 01.2000
4852 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera) №5 код 9902 Тонус-Эласт 7733.99 01.2000
4853 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera) №6 код 9902 Тонус-Эласт 7733.99 01.2000
10413 Мед. эласт. трусы (Rita) с удл. линией бедра №4 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
10414 Мед. эласт. трусы (Rita) с удл. линией бедра №5 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
10415 Мед. эласт. трусы (Rita) с удл. линией бедра №6 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
2863 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna)№1 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4856 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna)№4 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4857 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna)№5 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4858 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna)№6 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
11572 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna-1)№2 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
11573 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna-1)№3 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
11266 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna-1)№5 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
11267 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna-1)№6 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
4859 Мед. эласт. трусы для бер.(Eva)№1 код 0113 Тонус-Эласт 3000.08 01.2000
4862 Мед. эласт. трусы для бер.(Eva)№4 код 0113 Тонус-Эласт 3000.08 01.2000
4863 Мед. эласт. трусы для бер.(Eva)№5 код 0113 Тонус-Эласт 3000.08 01.2000
4864 Мед. эласт. трусы для бер.(Eva)№6 код 0113 Тонус-Эласт 3000.08 01.2000
7932 Мед. эласт. трусы для бер.(Marta)№3 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
7933 Мед. эласт. трусы для бер.(Marta)№4 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
9163 Мед. эласт. трусы для бер.(Marta)№5 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
8451 Мед. эласт. трусы для бер.(Marta)№6 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
7938 Мед. эласт. трусы послерод.(Alisa)№5 код 0502 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
7943 Мед. эласт. трусы послерод.(Anna)№4 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
7944 Мед. эласт. трусы послерод.(Anna)№5 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
5592 Мед. эласт. трусы послерод.(Beata)№4 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
5593 Мед. эласт. трусы послерод.(Beata)№5 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
8124 Мед. эласт. трусы послерод.(Inga)№6 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
4865 Мед. эласт. трусы послерод.(Lilit)№2 код 9906 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4867 Мед. эласт. трусы послерод.(Lilit)№4 код 9906 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4869 Мед. эласт. трусы послерод.(Lilit)№6 код 9906 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
11298 Мед. эласт. трусы послерод.(Nikola)L код 1004 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11299 Мед. эласт. трусы послерод.(Nikola)M код 1004 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11465 Мед. эласт. трусы послерод.(Nikola)S код 1004 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11300 Мед. эласт. трусы послерод.(Nikola)Xl код 1004 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11296 Мед. эласт. трусы послерод.(Paula)L код 1002 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11295 Мед. эласт. трусы послерод.(Paula)M код 1002 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11464 Мед. эласт. трусы послерод.(Paula)S код 1002 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11297 Мед. эласт. трусы послерод.(Paula)Xl код 1002 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
014023 Мед. эласт.LV корректор осанки. №2 код 9806 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
014024 Мед. эласт.LV корректор осанки. №3 код 9806 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
000019530 Мед. эласт.LV корректор осанки. №4 код 9806 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
011687 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(л)№1 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
011237 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(л)№2 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
010546 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(л)№3 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
010547 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(л)№4 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
011019 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(п)№1 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
011020 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(п)№2 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
011021 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(п)№3 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
 
1 2 3 4 5
Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2017

Տարվա
Դեղագործական Ընկերություն
2017