AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Tonus-Les

Վերջին թարմացում՝ 17.10.2019

Բեռնել գնացուցակը

Կոդ Անվանում Արտադրող Գին Պիտանելիության ժամկետ
010238 Изделия "Carex" gold уп. №3 Carex 270 08.2022
010227 Изделия "Carex" powershot уп. №12 Carex 765 08.2022
10547 Изделия "Carex" powershot уп. №3 Carex 270 04.2020
4655 Изделия "Carex" ribbed уп. №12 Carex 765 08.2022
2588 Изделия "Carex" ribbed уп. №3 Carex 270 08.2022
5697 Изделия "Carex" rough and tough уп. №12 Carex 765 12.2023
11104 Изделия "Carex" strawberry уп. №12 Carex 765 08.2022
11100 Изделия "Carex" super thin уп. №12 Carex 765 12.2023
010240 Изделия "Carex" super thin уп. №3 Carex 270 12.2023
010231 Изделия "Carex" ultra safe уп. №12 Carex 765 04.2020
11103 Изделия "Carex" X large уп. №12 Carex 765 08.2022
10548 Изделия "Carex" X large уп. №3 Carex 270 12.2023
10072 Изделия "Contex" classic уп. №12 AVK Polypharm 2400 10.2023
013200 Изделия "Contex" classic уп. №3 AVK Polypharm 720 09.2023
10074 Изделия "Contex" extra large уп. №12 AVK Polypharm 2400 12.2023
013201 Изделия "Contex" extra large уп. №3 AVK Polypharm 720 10.2023
10075 Изделия "Contex" imperial уп. №12 AVK Polypharm 2120 02.2021
10076 Изделия "Contex" lights уп. №12 AVK Polypharm 2400 12.2023
013205 Изделия "Contex" long love уп. №12 AVK Polypharm 2400 06.2022
013206 Изделия "Contex" long love уп. №3 AVK Polypharm 720 08.2022
10078 Изделия "Contex" relief уп. №12 AVK Polypharm 2400 02.2023
10064 Изделия "Contex" ribbed уп. №3 AVK Polypharm 720 11.2023
10079 Изделия "Contex" romantic уп. №12 AVK Polypharm 2400 06.2023
10080 Изделия "Contex" tornado уп. №12 AVK Polypharm 2120 01.2021
8772 Изделия "Durex" classic уп. №12 SSL International 3600 01.2024
3049 Изделия "Durex" classic уп. №3 SSL International 1152 03.2024
8930 Изделия "Durex" comfort XXl уп. №12 SSL International 3600 02.2024
8788 Изделия "Durex" comfort XXl уп. №3 SSL International 1152 02.2024
8778 Изделия "Durex" elite уп. №12 SSL International 3600 03.2024
8776 Изделия "Durex" elite уп. №3 SSL International 1152 04.2024
8781 Изделия "Durex" extra safe уп. №12 SSL International 3600 11.2023
8779 Изделия "Durex" extra safe уп. №3 SSL International 1152 11.2023
8784 Изделия "Durex" pleasuremax уп. №12 SSL International 3600 11.2023
20340 Изделия "Prim" aroma уп. №12 КНР 870 06.2020
11382 Изделия "Prim" aroma уп. №3 КНР 246.4 06.2020
20338 Изделия "Prim" classic уп. №12 КНР 870 06.2020
11437 Изделия "Prim" classic уп. №3 КНР 246.4 06.2020
20341 Изделия "Prim" dotted уп. №12 КНР 870 06.2020
11383 Изделия "Prim" dotted уп. №3 КНР 246.4 06.2020
20339 Изделия "Prim" ribbed уп. №12 КНР 870 06.2020
11438 Изделия "Prim" ribbed уп. №3 КНР 246.4 06.2020
20342 Изделия "Prim" ultra slim уп. №12 КНР 870 06.2020
11384 Изделия "Prim" ultra slim уп. №3 КНР 246.4 06.2020
20343 Изделия "Prim" xxl уп. №12 КНР 870 06.2020
2438 Изделия "Sico" classic safety уп. №3 CPR production 716.4 03.2024
09957 Изделия "Sico" colour цвет. аромат. уп. №12 CPR production 2375.1 05.2023
2593 Изделия "Sico" colour цвет. аромат. уп. №3 CPR production 716.4 05.2023
5501 Изделия "Sico" marafon classic уп. №3 CPR production 716.4 03.2024
2437 Изделия "Sico" pearl уп. №3 CPR production 716.4 03.2024
09955 Изделия "Sico" ribbed уп. №12 CPR production 2375.1 11.2023
2481 Изделия "Sico" ribbed уп. №3 CPR production 716.4 03.2024
5699 Изделия "Sico" xxl уп. №3 CPR production 716.4 03.2024
11403 Изделия "Topex" апельсин уп. №3 КНР 295 06.2020
11404 Изделия "Topex" банан уп. №3 КНР 295 06.2020
11405 Изделия "Topex" шоколад уп. №3 КНР 295 06.2020
11397 Изделия "Vintex" care уп. №12 КНР 1390 06.2020
11393 Изделия "Vintex" fly уп. №3 КНР 408 06.2020
11386 Изделия "Vintex" original classic уп. №3 КНР 408 06.2020
11396 Изделия "Vintex" royal уп. №12 КНР 1390 06.2020
11388 Изделия "Vintex" royal уп. №3 КНР 408 06.2020
11395 Изделия "Vintex" sensation уп. №12 КНР 1390 06.2020
11387 Изделия "Vintex" sensation уп. №3 КНР 408 06.2020
11392 Изделия "Vintex" tsunami уп. №3 КНР 408 06.2020
11399 Изделия "Vintex" xxl уп. №12 КНР 1390 06.2020
11391 Изделия "Vintex" xxl уп. №3 КНР 408 06.2020
08675-1 Изделия "Vitalis" ribbed №12 R&S 2607 10.2020
18875 Изделия "Viva" классические уп. №12 Джохор 1120.5 10.2023
5504 Изделия "Viva" классические уп. №3 Джохор 363.6 10.2023
5505 Изделия "Viva" ребристые уп. №3 Джохор 363.6 02.2023
5506 Изделия "Viva" точечные уп. №3 Джохор 363.6 10.2023
18873 Изделия "Viva" ультратонкие уп. №12 Джохор 1120.5 01.2024
7909 Изделия "Viva" ультратонкие уп. №3 Джохор 363.6 10.2023
18874 Изделия "Viva" цвет. аромат уп. №12 Джохор 1120.5 08.2022
5507 Изделия "Viva" цвет. аромат уп. №3 Джохор 363.6 10.2023
6791 Изделия "Vizit" Hi-Tech комфорт уп. №3 Кондоми Рфурт 1044 03.2023
09950 Изделия "Vizit" Hi-tech с возбуж. смазкой erection уп. №3 Кондоми Рфурт 1044 05.2023
6798 Изделия "Vizit" классик уп. №3 Кондоми Рфурт 667.8 03.2024
6777 Изделия "Vizit" точечные уп. №3 Кондоми Рфурт 667.8 03.2024
6776 Изделия "Vizit" увеличенного размера XXL уп. №3 Кондоми Рфурт 667.8 02.2022
8933 Изделия "Vizit" цвет. аромат уп. №3 Кондоми Рфурт 667.8 03.2024
4704 Изделия "Гороскоп любви" уп. №3 Шанхай 140 11.2021
4708 Изделия "Неваляшка" уп. №3 Шанхай 64 08.2023
4710 Изделия "Страсть" уп. №3 Шанхай 120 09.2022
18951 Изигель(ибупрофен) 50мг/г тюб. 60г №1 GMP 2707.032 02.2023
25164 Изикол плюс капли 15мл фл. №1 Demi Pharm 3919.992 03.2021
012653 Изоконазол 600мг свечи №1 Medical Horizon 3157.992 01.2022
7746 Изофра 1.25% спрей для носа 15 мл фл. №1 Эмильбушара 1839.996 02.2021
000025882 Имматон макс 500мг капс. №30 Bon Pharm 6597.6 08.2021
22333 Иммун актив саше №20 Денк Фарма 6228.012 01.2022
014205 Иммунокинд таб. №150 DHU 3520.8 02.2023
674 Имодиум 2 мг капс. №20 Янссен 2245.992 09.2023
22577 Имофераза крем 30гр Петровакс фарм 4959.996 06.2021
23707 Имунодисенс таб. 205мг №100 Гига Фарм 6960 05.2021
22696 Ингавирин капс. 60мг №7 Валента Фармацевтика 3699.996 06.2021
013865 Ингавирин капс. 90мг №7 Валента Фармацевтика 4599.996 08.2021
15863 Индапамид МБ 1.5 мг таб. №30 Штада-Нижфарм 1193.604 02.2022
21696 Индапафон 2,5мг таб. N30 БЗМП 505.824 04.2022
9224 Индинол 300 мг капс. №120 Мираксфарма 19969.992 04.2021
2727 Индовазин гель 45г тюб. №1 Тева/Актавис 1453.488 02.2021
2579 Индол форте 100мг капс. №60 Эвалар 6240 03.2022
25 Индометацин 25 мг таб. №30 Софарма 261.996 11.2022
6428 Индометацин мазь 10% 40 гр тюб. №1 БЗМП 330 06.2021
26 Индометацин мазь 10% 40 гр тюб. №1 Софарма 458.004 02.2022
8539 Индометацин свечи 100 мг №6 Фармаприм 600 11.2021
25502 Индометацин свечи 50 мг №10 Фармаприм 708 11.2021
4717 Индометацин свечи 50 мг №6 Софарма 847.992 07.2021
010284 Иноклим капс. №30 Иннотек 5567.004 11.2021
10484 Инсти гранулы (без сахара )пак. №5 Гербион 870.996 02.2022
000025872 Интеллан капс. №60 Гербион 3205.992 06.2022
25034 Инфант мульти ликуид 150мл фл. №1 Demi Pharm 4369.992 03.2021
09784 Инфлюцид таб. №60 DHU 2745.996 03.2022
8625 Йод 5% 30 мл фл. №1 Эско-Фарм 248.88 08.2022
012636 Йод 5% 30 мл фл. №1 Альфа-фарм 324.996 08.2022
20184 Йодинол 100 мл фл. №1 Эско-Фарм 276.3 03.2022
25753 Йодогель гель 15гр. тюб. №1 ЛМП 2119.992 04.2021
4720 Йодомарин 200 мг таб. №100 Берлин-Хеми 2074.392 01.2022
10490 Ионо-тек 500 мл фл. №1 Фарматек 479.7 03.2021
24055 Ипигрикс 20 мг таб №50 Гриндекс 7119.996 01.2000
012990 Ипигрикс амп. 15мгмл №10 Гриндекс 9134.4 03.2021
012989 Ипигрикс амп. 5мгмл №10 Гриндекс 6211.992 08.2020
22040 Исла-Минт паст. 100мг №30 Карленгелцхард 2049.6 09.2022
22801 Исла-Моос паст. 80мг №30 Карленгелцхард 2049.6 10.2022
16836 Исмижен 7мг таб. №10 GMP 3735 07.2021
21206 Ихтиоловая мазь 10% 25 гр тюб. №1 Эско-Фарм 289.992 09.2021
21291 Ихтиоловая мазь 20% 25 гр тюб. №1 Эско-Фарм 331.992 09.2023
3101 Кавинтон 10мг2мл амп. №10 G/R 2250.396 02.2023
11555 Кавинтон 25мг5мл амп. №10 G/R 3239.856 10.2023
6923 Кавинтон Форте 10 мг таб. №30 G/R 2643.84 08.2022
010377 Кавинтон Форте 10 мг таб. №90 G/R 7455.36 08.2022
011307 Кагоцел 12мг таб. N10 Ниармедик Плюс 2331.996 01.2022
1390 Калгель дентальный гель 10гр тюб. №1 Glaxowellcome 1592.796 03.2022
19312 Калия оротат 500мг таб №10 Любныфарм 1146 12.2022
4721 Калия перманганат (марганцовка) 10 гр фл. №1 Лейко 80.4 10.2021
341 Калия перманганат (марганцовка) 10 гр фл. №1 Эско-Фарм 118.38 01.2000
09737 Калия хлорид 4% 100мл Фарматек 422.4 02.2021
5667 Калия хлорид 4% 200 мл Фарматек 559.992 04.2021
25686 КалмТу найт капс. №15 Витае 2697 04.2020
7804 Кальцемин таб. №120 Bayer Consumer 5139 05.2020
014197 Кальций Д3 "Herbaland" д/детей жев. таб. №60 Herbaland 7010.4 05.2021
7919 Кальций Д3 форте 500/400 таб. №120 Никомед 5413.992 07.2021
21957 Кальций-актив 500 мг шип. таб. №20 Денк Фарма 4185.972 09.2021
2342 Кальций-Д3 500/200 таб. №100 Никомед 4196.556 06.2021
011658 Кальций-Магний-Цинк форте таб. №100 Wallmark 5040 01.2022
011102 Кальций-Магний-Цинк форте таб. №30 Wallmark 2760 06.2021
23981 Кальцикеер таб. №30 Витане Фарма 4170 04.2022
9744 Кальция глюконат 0,5 гр таб. №10 Татхимфарм 90 04.2023
013420 Кальция глюконат 0,5 гр таб. №20 Фармстандарт 168 05.2023
2113 Кальция хлорид 10% 5 мл амп. №10 Дарница 550.992 11.2021
6511 Кальция хлорид 10% 5 мл амп. №10 ЕРХФЗ 403.2 10.2028
10873 Каметон спрей 30г фл. №1 Фармстандарт 468 03.2022
 
7 8 9 10 11
Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2017

Տարվա
Դեղագործական Ընկերություն
2017