AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Սերտիֆիկացման մարմին

Բարի գալուստ

Տոնուս-Լես» արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը ներառված է Մաքսային միության գրանցամատյանում http://www.eurasiancommission.org, հավատարմարգման վկայագիր թիվ 006 / S-006, ուժի մեջ է 08.12.2014-ից մինչև 12.08.2017, հասցե՝ Հայաստան, Կոտայքի մարզ, Նոր գյուղ,փողոց 6, շենք 1
(հավատարմարգման վկայագիր)


«Տոնուս-Լես» արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի նպատակն էտրամադրել հաճախորդներին ապրանքների համապատասխանության հավաստման ծառայություններ, ապահովել ով փոխշահավետ գործընկերական հարաբերություններ:
Այդ նպատակներին հասնելու համար, «Տոնուս-Լես»-ը առաջնորդվում է «միասնական թիմ» սկզբունքով, շեշտը դնելով հետևյալի վրա՝

 

 • հաճախորդների պահանջների բավարարման
 • գաղտնիության, անկողմնակալության, պատասխանատվության, թափանցիկության, արհեստավարժության ապահովման
 • համապատասխանության հաստատման ծառայությունների որակի և մրցունակության շարունակական բարելավման ապահովման

 

«Տոնուս-Լես»-ը ընդունում է դիմումներ Հայաստանի բոլոր վայրերից, Մաքսային միության անդամ երկրներիցև այլ երկրներից, ում անհրաժեշտ է արտադրվող ապրանքների ՄՄ ՏԿ համապատասխանության հավաստումը:


Ձեր աշխարհագրական դիրքը նշանակություն չունի:


«Տոնուս-Լես»-ի իրավասու մասնագետները կպատասխանեն հավատարմագրման հետ կապված բոլոր հարցերին, կօգնեն պատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը, հաշվի առնելով հաճախորդի բոլոր ցանկությունները և համապատասխանության հավաստման ենթակա արտադրանքի առանձնահատկությունները:
«Տոնուս-Լես» սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման ոլորտը

 

 • միս, մսամթերք
 • ձու, ձվամթերք
 • կաթ, կաթնամթերք
 • ձուկ ևձկնեղեն,ոչ արդյունաբերական մթերք և արտադրանք նրանից
 • հացահատիկ, ալյուրաղացման արտադրանքև ձավարեղեն, խմորիչ (խմորասունկ),հացաթխվածքներ, խմորեղեն, հրուշակեղեն
 • շաքար, շաքարից պատրաստաված հրուշակեղեն, կակաո և կակաոարտադրանք
 • բնական մեղր
 • բանջարեղեն, միրգ, ընկույզ, . Վերամշակվածմիրգ, բանջարեղեն
 • թեյ, սուրճ
 • կենդանական կամ բուսական ծագման ճարպեր և յուղեր
 • ալկոհոլային խմիչքներ, գարեջուր
 • ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, հանքային ջուր, մրգային և բանջարեղենային հյութեր
 • մանկական սնունդ
 • համակցված կերեր
 • սանիտարա-հիգիենիկ արտադրանք. մանկական բարուրև տակդիրներ
 • մանկական խաղեր ևխաղալիքներ
 • օծանելիքա-կոսմետիկականմիջոցներ
Ոլորտ
Արտադրանքի անվանումը Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի /ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ/ծածկագիրը Արտադրանքի բնութագրերը և նորմերը սահմանող նորմատիվ իրավական ակտի, նորմատիվ փաստաթղթի նշագիրը և/կամ անվանումը Արտադրանքի սերտիֆիկացման /հայտարարագրման սխեմաները
1 Միս մսամթերք 0201-0210
1501-1502
1506 00 000
1601 00
1602
ՏՌՏՍ 034/2013 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՄԻՍ և ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ" 3Դ,4Դ,6Դ
1Դ,2Դ,3Դ
2 Ձու ձվամթերք 0407
0408
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
3 Կաթ կաթնամթերք 0401-0406
2105 00
ՏՌՏՍ 033/2013 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ԿԱԹ և ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ,4դ,6Դ
1Դ,2Դ,3Դ
4 Ձուկ ,ձկնամթերք, ձկնկիթ, խեցգետնային և այլ ծովամթերք 0301-0307
1604-1605
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
5 Հացահատիկ,ալյուր , հացահատիկային կուլտուրաներ, լոբազգիներ Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն , խմորիչ 1001-1008
0801-0802
1201
1206 00
1207
1209
0713
1202
1101 00-1105
1107-1108
1208
1901 20 000 0
1902
1903 00 000 0
1904
1905
2102
ՏՌՏՍ 015/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ" "
1Դ,2Դ,3Դ,4Դ,6Դ
1Դ,2Դ,3Դ
6 Շաքար, հրուշակեղեն շաքարից, կակաո և կակաո արտադրանք 1701-1702
1704
1801 00 000 0
1803
1804 00 000 0
1805 00 000 0
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
7 Մեղր բնական 0409 00 000 0 ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
8 Միրգ ,բանջարեղեն Ընդեղեն քացախ Վերամշակված միրգ,բանջարեղեն 0701-0714 0803-0813
2001-2008
0904-0908
0910
2104
2209 00
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 023/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՛՛ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԱՅԻՆ և ՄՐԳԱՅԻՆ ՀՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ՛՛
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
1Դ,2Դ,3Դ,4Դ
9 Թեյ,սուրճ 0901
0902
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
10 Յուղեր , ճարպեր բուսական և կենդանական, սպրեդներ 1504
1506 00 000 0
1507-1517
1518 00 910 0
2103
ՏՌՏՍ 024/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ " ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ և ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՅՈՒՂԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ,4Դ,6Դ
1Դ,2Դ,3Դ
11 Ալկոհոլային խմիչքներ 2204-2205
2207-2208
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
12 Գարեջուր 2203 00 ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
13 Ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,ջուր խմելու բնական շշալցված, արհեստական հանքայնացված ,գազավորված , ջուր հանքային , հյութեր մրգային և բանջարեղենային 2201-2202
2009
2206
ՏՌՏՍ 023/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՛՛ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԱՅԻՆ և ՄՐԳԱՅԻՆ ՀՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ՛՛
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ,4Դ
1Դ,2Դ,3Դ
14 Աղ սեղանի 2501 00 ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
15 Մանկական սնունդ 1901 10 000 0 ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 022/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ"
1Դ,2Դ,3Դ
16 Համակցված կերեր 2301
2302
2304 00 000 1
2304 00 000 9
2306 30 000 0
2306 41 000 0
2306 49 000 0
2309
ՏՌՏՍ 015/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
ՏՌՏՍ 021/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"
1Դ,2Դ,3Դ,4Դ,6Դ
17 Սանիտարահիգի-ենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ,մանկական տակդիրներ 961900190
961900210
ՏՌՏՍ 007/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ և ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" 1Դ,2Դ,3Դ
18 Կոսմետիկական միջոցներ , օծանելիք 3301- 3307
3401 11 000
ՏՌՏՍ 009/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՕԾԱՆԵԼԻՔ ԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" 1Դ,2Դ,3Դ
19 Խաղեր և խաղալիքներ 9503 00-9503 00 950
9506 32 000
ՏՌՏՍ 008/2011 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ "ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" 1Ս, 2Ս, 3Ս
ԵՏՄ հայտարարագրեր, սերտիֆիկատներ

Աշխատանքի սկզբունքը.

 

 • հայտի լրացում
 • գնի և ժամանակի հաշվարկ
 • հայտի քննարկում և համապատասխանության հավաստման մասին որոշման կայացում
 • նմուշների փորձարկում/սերտիֆիկատի գեպքում/
 • համապատասխանության սերտիֆիկատի հանձնում/ համապատասխանության հայտարարագրի հաստատում և գրանցում

 

Համապատասխանության գնահատում Եվրասիական տնտեսական միությունում
Մաքսային միության տարածքում արտադրանքի համար գործում են գնահատման որոշակի չափանիշներ՝ տեխնիկական կանոնակարգերի (ՏԿ) պահանջներ
Կախված արտադրանքի ՄՄ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջից,ձևակերպվում էկամ համապատասխանության հայտարարագիր,կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Այս երկու ձևերը տարբերվում են պատասխանատվության մակարդակով:
ՄՄՏԿ համապատասխանության սերտիֆիկատ ձևակերպելիս, ապրանքի արտադրության պայմանները, ապրանքի անվտանգության և իրացման խախտելու ողջ պատասխանատվությունը կրում էՄՄ ՏԿ համապատասխանության սերտիֆիկատի իրավատերըև սերտիֆիկատը ձևակերպած սերտիֆիկացման մարմինը:
Համապատասխանության հայտարարագիրը ձևակերպելիս ,ողջ պատասխանատվությունը կրում է այն անձը, ով ընդունել է փաստաթուղթը, այսինքն, հայտարարագրի իրավատերը:


Համապատասխանության սերտիֆիկատՄՄ ՏԿ (Մաքսային Միության Տեխնիկական Կանոնակարգ) - փաստաթուղթ, որը հավաստում է օբյեկտի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերին, ստանդարտների դրույթներին, կանոնագրքին կամ պայմանագրերի դրույթներին:
Մաքսային միության Տեխնիկական կանոնակարգը (այսուհետ` ՏԿ) ՝օրենսդրական ակտ է, որը սահմանում է արտադրության գործընթացի, նյութերի, մակնշման, իրացման նկատմամբ պարտադիր պահանջներ, ինչպես նաև սահմանում է պահպանման պայմանների նկատմամբ անհրաժեշտ պահանջներ:
Տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատ ձևակերպելու համարհայտատուն պետք է սերտիֆիկացման մարմին ներկայացնի արտադրանքին վերաբերվող փաստաթղթեր, ինչպես նաև նմուշներ լաբորատոր փորձաքննության համար:
Ըստ լաբորատոր հետազոտության արդյունքների ,ընդունվում է որոշում արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգինհամապատասխանելու կամ չհամապատասխանելու մասին:


Սերտիֆիկացման հիմնական փուլերը՝

 

 • հայտի ներկայացում
 • աշխատանքային նախագծի մշակում և հաստատում հայտատուի հետ
 • ներկայացված փաստաթղթերի վերլուծություն
 • արտադրանքի նմուշների լաբորատոր փորձարկում
 • փորձարկման արդյունքների արձանագրության տրամադրում
 • սերտիֆիկատի ձևակերպում/փորձարկման դրական արդյունքների դեպքում/
 • սերտիֆիկատի հանձնում

Ձևակերպած համապատասխանության սերտիֆիկատը գրանցվում է Միասնական գրանցամատյանում և տեղադրվում է միության պաշտոնական կայքում:

Համապատասխանության հայտարարագիր ՄՄ ՏԿ(Մաքսային Միության Տեխնիկական Կանոնակարգ)
Որպես համապատասխանության հայտարարագիր ընդունող, հայտատու կարող է հանդիսանալ անդամ պետության տարածքում (համապատասխան այդ երկրի օրենսդրության) գրանցված իրավաբանական անձ կամ ֆիզիկական անձ, որպես անհատ ձեռներեց՝ որն հանդիսանում է արտադրող կամ արտադրողի կողմից լիազորված վաճառող:


Օտարերկրյա արտադրողի անունով վերընշված փաստաթուղթը չի ձևակերպվում:


Եթե անհրաժեշտ է ձեռք բերել ՄՄ ՏԿհայտարարագիրօտարերկրյասերիական արտադրության համար , ապահայտատուի դերը կարող է ստանձնելմիայն Մաքսային միության տարածքում գրանցված իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր:


ՄՄ ՏԿ հայտարարագրի գրանցման համար անհրաժեշտ է հայտ ներկայացնել այն սերտիֆիկացման մարմին , որը իրավունք ունի գնահատելու արտադրանքի համապատասխանությունը կոնկրետ ՏԿ-ին:


ՄՄ ՏԿպահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատելու նպատակով, հայտարարագրի գրանցման կարգը նախատեսում է ինչպես սեփական ապացուցների հիման վրա,այնպես էլերրորդ կողմի ներգրմավմամբ:


Տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանության հայտարարագիրը սովորաբար ձևակերպվում է A4 ձևաչափիթղթի վրա:
Ձևակերպված փաստաթղթի վավերականության ժամկետը որոշում է հայտատուն , եթե ՏԿ-ով , կախված ապրանքի տեսակից ,այլ ժամկետներ չի նախատեսված :
Հաստատած և վավերացված համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցվում է Միասնական գրանցամատյանումև տեղադրվում է միության պաշտոնական կայքում:


Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանության Հայտարարագրի ընդունման համար անհրաժեշտ Փաստաթղթերի ցանկը (ՄՄ ՏԿ 007/2011, ՄՄ ՏԿ 008/2011, ՄՄ ՏԿ 009/2011, ՄՄ ՏԿ 021/2011, ՄՄ ՏԿ 022/2011, ՄՄ ՏԿ 023/2011, ՄՄ ՏԿ 024/2011, ՄՄ ՏԿ 029/2012, ՄՄ ՏԿ 033/2013, ՄՄ ՏԿ 034/2013) (ցուցակ)


Սերիական տեղական արտադրանքի համար

 

 1. Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման հայտ
 2. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականի պատճենը համաձայն Մաքսային միության անդամ երկրների օրենսդրության
 3. Հարկային մարմնում գրանցման վկայականի պատճենը
 4. Արտադրվող ապրանքի նորմատիվ փաստաթղթի պատճենը
 5. Ծանուցում ապրանքների արտադրության գործունեության մեկնարկի մասին (կամ փոխարինող փաստաթուղթ)
 6. Արտադրական ընթացակարգերին համապատասխանելու մասին արտադրողի հայտարարագիրը (կամ հավաստագիր), հիմնվածHACCP սկզբունքների վրա (սերիական արտադրություն) (կամ GMP օծանելիքի և կոսմետիկայի համար)
 7. Տեղեկություններնախատեսված 4-րդ և 5-րդ պարբերության 10-րդ հոդվածով ՄՄ ՏԿ029/2012 (սննդային հավելումների,բուրահաղորդիչների ևտեխնիկական օժանդակ նյութերի համար )
 8. Փորձարկմանարձանագրություններ (կամ արտադրանքի նմուշներ փորձարկման համար)
 9. Պիտակները կամ դրանց դասավորությունը(մակետ)մեկ միավոր արտադրանքի համար, մշակված համապատասխան TRTS 022/2011 «Սննդամթերքըդրա պիտակավորման հատվածում» պահանջներին (կամ TR TC 009 / 2011- օծանելիքիև կոսմետիկ ապրանքների համար)
 10. Հումքի և փաթեթավորման նյութերի անվտանգությունը հաստատող փաստաթղթեր
 11. Արտադրանքի պետական գրանցման վկայականի պատճեն / եթե ապրանքը ենթակա է/

 

Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանության Հայտարարագրի ընդունման համար անհրաժեշտ Փաստաթղթերի ցանկը (ՄՄ ՏԿ 007/2011, ՄՄ ՏԿ 008/2011, ՄՄ ՏԿ 009/2011, ՄՄ ՏԿ 021/2011, ՄՄ ՏԿ 022/2011, ՄՄ ՏԿ 023/2011, ՄՄ ՏԿ 024/2011, ՄՄ ՏԿ 029/2012, ՄՄ ՏԿ 033/2013, ՄՄ ՏԿ 034/2013) (ցուցակ)


Ներմուծվող արտադրանքի համար

 

 1. Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման դիմում
 2. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականի պատճենը համաձայն Մաքսային միության անդամ երկրների օրենսդրության
 3. Հարկային մարմնում գրանցման վկայականի պատճենը
 4. Օտարերկրյա արտադրողի լիզորված ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի , որը պատասխանատվություն է կրում մատակարարվող արտադրանքի ՄՄ ՏԿ համապատասխանության համար
 5. Արտադրական ընթացակարգերին համապատասխանելու մասին արտադրողի հայտարարագիրը (կամ սերտիֆիկատ), հիմնված HACCP սկզբունքների վրա (սերիական թողարկում (կամ GMPօծանելիքա-կոսմետիկական արտադրանքի համար)
 6. Ծագման երկրի անասնաբուժական վկայական ևՀՀ անասնաբուժական վկայական(վերամշակված անասնաբուծական արտադրանքի համար)
 7. Ծագման երկրի բուսասանիտարական հավաստագիր և ՀՀ ներմուծման կարանտինային թույլտվություն (բուսականծագում ունեցող արտադրանքի համար):
 8. Բաղադրակազմը (կոսմետիկ արտադրանքի համար)
 9. Տեղեկություններ նախատեսված 4-րդ և 5-րդ պարբերության 10-րդ հոդվածով ՄՄ ՏԿ 029/2012 (սննդային հավելումների, հոտա-համա -բուրավետիչների և տեխնիկական օժանդակ նյութերի համար)
 10. Փորձարկման արձանագրություններ (կամ արտադրանքի նմուշներ փորձարկման համար)
 11. Պիտակները կամ դրանց դասավորությունը (մակետ) մեկ միավոր արտադրանքի համար, մշակված համապատասխան ՄՄՏԿ022/2011 «Սննդամթերքը դրա պիտակավորման հատվածում» պահանջներին (կամ ՄՄՏԿ 009 / 2011- օծանելիքա- կոսմետիկական արտադրանքի համար)
 12. Հումքի և փաթեթավորման նյութերի անվտանգությունը հաստատող փաստաթղթեր
 13. Ձեռնարկության կողմից արտադրված ապրանքի հատկորոշիչը (կամ համանման փաստաթուղթ)

 

Օգտակար տեղեկատվություն
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/TRVsily.aspx

Ազգային հայտարարագրեր, սերտիֆիկատներ

Աշխատանքի սկզբունքը.

 

 • հայտի լրացում
 • գնի և ժամանակի հաշվարկ
 • հայտի քննարկում և համապատասխանության հավաստման մասին որոշման կայացում
 • նմուշների փորձարկում՝ սերտիֆիկատ ստանալու նպատակով
 • համապատասխանության սերտիֆիկատի հանձնում/ համապատասխանության հայտարարագրի հաստատում և գրանցում

 

Համապատասխանության գնահատում

 

 • Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրանքի համար գործում են գնահատման որոշակի չափանիշներ՝ տեխնիկական կանոնակարգերի (ՏԿ) , սանիտարական նորմերի , ԳՕՍՏ-երի և այլ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներ:
 • Կախված արտադրանքի ՆՓ պահանջից, ձևակերպվում է կամ համապատասխանության հայտարարագիր, կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
 • Այս երկու ձևերը տարբերվում են պատասխանատվության մակարդակով:
 • Համապատասխանության սերտիֆիկատ ձևակերպելիս, ապրանքի արտադրության պայմանները, ապրանքի անվտանգության և իրացման պահանջների և պայմանների խաղտելու ողջ պատասխանատվությունը կրում է համապատասխանության սերտիֆիկատի իրավատերը, և սերտիֆիկատը ձևակերպած սերտիֆիկացման մարմինը:
 • Համապատասխանության հայտարարագիրը ձևակերպելիս, ողջ պատասխանատվությունը կրում է այն անձը, ով ընդունել է փաստաթուղթը, այսինքն, հայտարարագրի իրավատերը:

 

Համապատասխանության սերտիֆիկատ - փաստաթուղթ, որը հավաստում է ապրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերին, ստանդարտների դրույթներին, կանոնակարգին կամ պայմանագրերի դրույթներին:
Տեխնիկական կանոնակարգը (այսուհետ` ՏԿ) ՝ օրենսդրական ակտ է, որը սահմանում է արտադրության գործընթացի, նյութերի, մակնշման, իրացման նկատմամբ պարտադիր պահանջներ, ինչպես նաև սահմանում է պահպանման պայմանների նկատմամբ անհրաժեշտ պահանջներ:
Տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատ ձևակերպելու համար հայտատուն պետք է սերտիֆիկացման մարմին ներկայացնի արտադրանքին վերաբերվող փաստաթղթեր, ինչպես նաև նմուշներ լաբորատոր փորձաքննության համար:
Ըստ լաբորատոր հետազոտության արդյունքների, ընդունվում է որոշում արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանելու կամ չհամապատասխանելու մասին:

 

Սերտիֆիկացման հիմնական փուլերը՝

 

 • հայտի ներկայացում
 • աշխատանքային նախագծի մշակում և հաստատում հայտատուի հետ 
 • ներկայացված փաստաթղթերի վերլուծություն
 • արտադրանքի նմուշների լաբորատոր փորձարկում
 • փորձարկման արդյունքների արձանագրության տրամադրում
 • սերտիֆիկատի ձևակերպում/փորձարկման դրական արդյունքների դեպքում/
 • սերտիֆիկատի հանձնում

 

Արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրի հայտ ներկայացնելու իրավունք ունեն արտադրանք արտադրող և ներմուծող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր:

 

Համապատասխանության հայտարարագիր

 

Հայտարարագիրը վավերացնում և գրանցում սերտիֆիկացման մարմինը՝ իր հավատարմագրման ոլորտի շրջանակներում:
Սերտիֆիկացման մարմնինը հայտարարգիրը վավերացնելուց առաջ ստուգում է.

 

 • հայտարարագրի հայտ ներկայացնելու հայտատուի իրավասությունը
 • տվյալ արտադրանքի համապատասխանության հավաստման համար նախատեսված նորմատիվ փաստաթղթերի ամբողջականությունը և հայտարարագրում դրանց նշման շճտությունը
 • տվյալ արտադրանքի համար նախատեսված համապատասխանության սխեմային համապատասխան անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը
 • հայտարարագրի լրացման ճշտությունը:
 • Համապատասխանության հայտարարագիրը ձևակերպվում է A4 ձևաչափի թղթի վրա:


Հայտարարագրի ընդունման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 

 • արտադրանքի ընդհանուր նկարագիրը
 • նախագծային տվյալները, գծագրերը, սխեմաները, տեխնիկական պայմանները
 • տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունն ապահովելու համար լրիվ կամ մասնակի կիրառվող ստանդարտները
 • նախագծային հաշվարկների, անցկացված ստուգումների արդյունքները և փորձարկման արձանագրությունները
 • հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում տիպային նմուշի, արտադրանքի խմբաքանակի նմուշների կամ յուրաքանչյուր միավորի փորձարկման արձանագրությունը, եթե այն պահանջվում է հայտարարագրման սխեմայով
 • որակի կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատը
 • ՀՀ օրենքներով տվյալ արտադրանքի համար նախատեսված և ՀՀ կառավարության լիազորված կառավարման մարմինների կողմից տրված փաստաթղթեր/հիգիենիկ եզրակացություններ, անասնա- և բուսա- սանիտարական սերտիֆիկատներ և այլն/

 

Հայտարարգրի վավերացման և գրանցման աշխատանքների կատարման հետ կապված բոլոր վճարումները կատարում է հայտատուն ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով:
Հայտարարագրի գործողության ժամկետը սահմանում է հայտատուն , ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի , բայց ոչ ավել , քան 3 տարի:

 

Օգտակար տեղեկատվություն
ԿՈ / կառավարության որոշումներ , Տեխնիկական կանոնակարգեր
Գործող ՄՄ ՏԿ / ցանկը և տեքստը
/ ցանկը և տեքստը ՄՄ ԱՏԳԱԱ ծածկագիր (կոդ)/


Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2017

Տարվա
Դեղագործական Ընկերություն
2017